Programutveckling

Inom området programutveckling har vi lång och bred erfarenhet från flera olika miljöer och programspråk. Vi har erfarenhet från både processindustri och R&D vilket ger en bra grund att utgå ifrån. Erfarenheten ger en bra grund för att utveckla program och system för att uppnå önskad funktionalitet.

Det är viktigt att stor omsorg läggs på struktur och systemering inledningsvis. Detta för att underlätta inför kommande modifieringar och uppgraderingar. Viktigt är även att vid problem i processen ge möjlighet att felsöka och optimera på ett effektivt sätt. Exempelvis genom att välja ett programspråk som ger en enklare och större möjligheter att snabbt sätta sig in i funktionen.