Optimering av processregleringar

Minska svängningar för bättre resursutnyttjande.

Öka förståelsen för process och dynamiskt beteende.

Modellering och simulering.

Förstudie, design, genomförande.

 

Enkla metoder och principer för trimning av enkla och mer komplexa regleringar

 

Simple_feedback_control_loop2