Drifttagning, underhåll och service

Utcheckning vid montage, nytt eller befintligt.

Felsökning  av system och processer.

Drifttagning av större projekt.