Projektledning

Inom området projektledning har vi bred erfarenhet från flera olika projekttyper och storlekar.

För mer information om genomförda projekt kontakta oss här.